Terminai ir sąlygos

Sveiki atvykę į Leona.lt!

Šios sąlygos apibūdina „Leona LTU“ interneto svetainės, esančios www.leona.lt/lt, naudojimo taisykles ir taisykles.

Priimdami šią svetainę mes manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Nenaudokite Leona.lt toliau, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Šioms sąlygoms, privatumo pareiškimui ir pranešimui apie atsakomybės apribojimą bei visoms sutartims taikoma ši terminologija: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, prisijungusį šioje svetainėje ir atitinkantį Bendrovės sąlygas. „Bendrovė“, „Mes patys“, „Mes“, „Mūsų“ ir „Mes“ reiškia mūsų įmonę. „Šalis“, „Šalys“ arba „Mes“ nurodo klientą ir mus pačius. Visos sąlygos yra susijusios su pasiūlymu, mokėjimo priėmimu ir svarstymu, reikalingu mūsų pagalbos klientui procesui atlikti tinkamiausiu būdu, aiškiai tenkinant kliento poreikius, susijusius su bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, laikantis ir jai taikoma galiojanti Nyderlandų teisė. Bet koks minėtos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaita, daugiskaita, didžiąja raide ir (arba) jis (-ai) yra suprantamas (-i) kaip vienas kitą pakeičiantis ir todėl nurodantis tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Patekę į Leona.lt sutikote naudoti slapukus sutikdami su „Leona LTU“ privatumo politika.

Daugelyje interaktyvių svetainių naudojami slapukai, kad leistume sužinoti kiekvieno vartotojo apsilankymo informaciją. Slapukus mūsų svetainė naudoja tam, kad tam tikros sritys būtų funkcionalesnės, kad žmonėms, besilankantiems mūsų svetainėje, būtų lengviau. Kai kurie mūsų filialai / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, „Leona LTU“ ir (arba) jos licencijos išdavėjams priklauso visos „Leona.lt“ medžiagos intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės saugomos. Jūs galite tai pasiekti iš Leona.lt savo asmeniniam naudojimui, laikantis šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Tu neturėtum:

  • Publikuoti medžiagą iš Leona.lt
  • Parduokite, išsinuomokite ar sublicencijuokite medžiagą iš Leona.lt
  • Dauginti, kopijuoti ar kopijuoti medžiagą iš Leona.lt
  • Paskirstykite turinį iš Leona.lt

Šios svetainės dalys suteikia galimybę vartotojams paskelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės vietose. „Leona LTU“ nefiltruoja, netaiso, neskelbia ir neperžiūri komentarų prieš juos pateikiant svetainėje. Komentarai neatspindi „Leona LTU“, jos atstovų ir (arba) filialų nuomonės ir nuomonės. Komentarai atspindi nuomonę ir nuomonę apie asmenį, paskelbusį savo nuomonę ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, „Leona LTU“ neatsako už komentarus ar už bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, padarytas ir (arba) patirtas dėl bet kokio komentarų naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) išvaizdos. šioje svetainėje.

„Leona LTU“ pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti visus komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Sąlygas.

Jūs garantuojate ir atstovaujate, kad:

  • Jūs turite teisę paskelbti komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas bei sutikimus;
  • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
  • Komentaruose nėra šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą
  • Komentarai nebus naudojami norint paraginti ar reklamuoti verslą ar papročius, pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate „Leona LTU“ neišimtinę licenciją naudoti, dauginti, redaguoti ir suteikti kitiems įgaliojimus naudoti, atgaminti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Hipersaitas į mūsų turinį

Šios organizacijos gali susieti su mūsų svetaine be išankstinio rašytinio sutikimo:Vyriausybės agentūros;
Paieškos sistemos;
Naujienų organizacijos;
Internetiniai katalogų platintojai gali susieti su mūsų svetaine tokiu pačiu būdu, kaip ir nuorodos į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių svetaines; ir
Visoje sistemoje akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijų, labdaros prekybos centrų ir labdaros lėšų rinkimo grupių kvietimą, kurios negali susieti su mūsų svetaine.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą informaciją apie svetainę, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) neteisingai nereiškia susiejančios šalies ir jos produktų bei (arba) paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar patvirtinimo; ir c) tinka susiejančios šalies svetainės kontekstui.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitas susiejimo užklausas iš šių tipų organizacijų:visuotinai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;
dot.com bendruomenės svetainės;
asociacijos ar kitos labdaros organizacijoms atstovaujančios grupės;
internetiniai katalogų platintojai;
interneto portalai;
apskaitos, teisės ir konsultavimo firmos; ir
švietimo įstaigos ir prekybos asociacijos.

Patvirtinsime šių organizacijų susiejimo užklausas, jei nuspręsime, kad: (a) susiejimas neleistų mums atrodyti nepalankiai sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų su mumis; (c) hipersaito matomumo nauda mums kompensuoja „Leona LTU“ nebuvimą; ir d) nuoroda yra bendros informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali susieti su mūsų pagrindiniu puslapiu tol, kol nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) neteisingai nereiškia susiejančios šalies ir jos produktų ar paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar patvirtinimo; ir c) tinka susiejančios šalies svetainės kontekstui.

Jei esate viena iš aukščiau 2 dalyje išvardytų organizacijų ir norite susieti svetainę su mūsų svetaine, turite apie tai pranešti el. Paštu „Leona LTU“. Nurodykite savo vardą, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate susieti su mūsų svetaine, sąrašą ir mūsų svetainėje esančių URL sąrašą, į kuriuos norėtumėte nuoroda. Palaukite 2-3 savaites atsakymo.

Patvirtintos organizacijos gali susieti su mūsų svetaine taip:Naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
Naudojant vienodą išteklių lokatorių, susietą su; arba
Naudojant bet kokį kitą susietą mūsų svetainės aprašymą, kuris yra prasmingas susiejančios šalies svetainės turinio kontekste ir formatu.

Nenaudojant „Leona LTU“ logotipo ar kitų meno kūrinių nebus galima susieti, jei nėra prekės ženklo licencijos sutarties.

„iFrames“

Be išankstinio sutikimo ir raštiško leidimo jūs negalite kurti rėmelių aplink savo tinklalapius, kurie bet kokiu būdu pakeistų mūsų svetainės vizualų vaizdą ar išvaizdą.

Atsakomybė už turinį

Mes neatsakome už bet kokį turinį, kuris rodomas jūsų svetainėje. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų svetainėje. Nei vienoje svetainėje neturėtų būti jokios nuorodos, kurios gali būti aiškinamos kaip šmeižikiškos, nešvankios ar nusikalstamos, arba kuri pažeidžia, kitaip pažeidžia ar propaguoja bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimą.

Jūsų privatumas

Perskaitykite privatumo politiką

Teisių rezervavimas

Mes pasiliekame teisę prašyti pašalinti visas nuorodas arba bet kokią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsdami pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę paprašę. Mes taip pat pasiliekame teisę sutikti su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis, ir tai bet kuriuo metu susieja politiką. Nuolat pateikdami nuorodą į mūsų svetainę, jūs sutinkate laikytis šių susiejimo sąlygų ir jų laikytis.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų svetainėje rasite kokią nors įžeidžiančią nuorodą dėl kokių nors priežasčių, galite bet kuriuo metu susisiekti ir pranešti mums. Mes apsvarstysime užklausas pašalinti nuorodas, bet mes neprivalome ar ne, ar tiesiogiai jums atsakyti.

Mes neužtikriname, kad informacija šioje svetainėje yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliktų prieinama arba kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas

Maksimaliu mastu, kurį leidžia taikomi įstatymai, mes neįtraukiame visų pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės atsisakyme:apriboti arba atmesti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą;
apriboti arba atmesti mūsų ar jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą neteisingą pateikimą;
apriboti bet kurį iš mūsų ar jūsų įsipareigojimų jokiu būdu, kuris nėra leidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
neįtraukti jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurių negalima atmesti pagal galiojančius įstatymus.

Šiame skyriuje ir kitur šiame atsakomybės apribojime nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: a) kuriems taikoma ankstesnė pastraipa; ir b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl atsakomybės atsisakymo, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius dėl sutarties, delikto ir įstatymų numatytos pareigos pažeidimo.

Kol svetainė ir svetainėje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.

1. APIBRĖŽIMAI

„Vartotojas“ yra tas, kuris naudojasi svetaine, naršo, tikrina, kaso ar kaip nors naudojasi svetaine. Sąvokos „jūs“ ir „jūsų“ reiškia jus, kaip svetainės naudotoją. Sąvokos „mes“, „mes“, „mūsų“ arba „Leona LTU“ reiškia „Leona LTU Worldwide“ bendrovę.

„Turinys“ reiškia visą tekstą, vaizdus, ​​nuotraukas, garso, vaizdo įrašus ir visas kitas duomenų ar komunikacijos formas. „Vartotojo turinys“ reiškia turinį, kurį pateikiate ar perduodate svetainei ar per ją, pvz., Apžvalgas, komplimentus, komentarus, kvietimus, patarimus, nuotraukas, vaizdo įrašus ir rodomą informaciją. „Leona LTU turinys“ reiškia turinį, kurį mes kuriame ir padarome prieinamą Svetainėje. „Trečiosios šalies turinys“ reiškia turinį, kurį Svetainėje pateikia kiti asmenys nei „Leona LTU“ ar jos vartotojai, pavyzdžiui, duomenų teikėjai, licencijuojantys „Leona LTU“ duomenis naudoti Svetainėje.

2. PRIEMONIŲ POVEIKIS. Tai yra privalomas susitarimas. Naudodamiesi interneto svetaine, esančia www.leona.lt/lt (toliau – „Svetainė“) ar bet kuria su svetaine susijusia paslauga (toliau – „Paslaugos“), jūs sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų, nes jas gali pakeisti: „Leona LTU“ kartkartėmis savo nuožiūra. „Leona LTU“ paskelbs pranešimą Svetainėje bet kada, kai bus pakeistos ar kitaip atnaujintos šios naudojimo sąlygos. Jūsų pareiga yra periodiškai peržiūrėti šias naudojimo sąlygas ir, jei kada nors manote, kad šios naudojimo sąlygos yra nepriimtinos, turite nedelsdami palikti svetainę ir nutraukti bet kokį naudojimąsi svetaine ar paslaugomis. SUTINKATE, KAD naudodamiesi svetaine ar paslaugomis, jūs atstovaujate, kad esate mažiausiai 13 metų (16 ES) ir kad teisėtai galėtumėte prisijungti prie šio susitarimo.

3. PRIVATUMO POLITIKA. „Leona LTU“ gerbia jūsų privatumą ir leidžia jums kontroliuoti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą. Išsamų „Leona LTU“ dabartinės privatumo politikos aprašymą rasite paspaudę čia. „Leona LTU“ privatumo politika yra aiškiai įtraukta į šią Sutartį šia nuoroda.

Kai jums reikia atidaryti sąskaitą, kad galėtumėte naudotis svetaine ar pasiekti ją ar pirkti prekes ar produktus per svetainę, turite užbaigti paskyros registracijos procesą pateikdami išsamią ir tikslią informaciją, kurios reikalaujama atitinkamame paskyros informacijos puslapyje. Jūsų bus paprašyta pateikti slaptažodį. Jūs esate visiškai atsakingi už savo slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą. Niekada negalite naudoti kito asmens paskyros ar slaptažodžio. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti „Leona LTU“ apie bet kokį neteisėtą jūsų paskyros ar slaptažodžio naudojimą. „Leona LTU“ neatsako už jokius nuostolius, kuriuos patiriate dėl to, kad kas nors kitas naudojo jūsų sąskaitą ar slaptažodį, jums nežinant. Jūs galite būti atsakingas už bet kokius „Leona LTU“, jos filialų, pareigūnų, direktorių, darbuotojų, konsultantų, agentų ar atstovų patirtus nuostolius dėl to, kad kažkas kitas naudojo jūsų sąskaitą ar slaptažodį.

4. PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA. „Leona LTU“ gali padaryti tam tikrą programinę įrangą jums prieinamą iš Svetainės. Jei naudojatės svetaine ir (arba) paslaugomis ir (arba) parsisiuntėte vaizdų, failų, turinio ar programinės įrangos iš svetainės, tokia programinė įranga, įskaitant visus failus, vaizdus, ​​esančius svetainėje arba sukurtus jose, paslaugų ar programinės įrangos, ir kartu pateikiami duomenys (kartu vadinama „Programine įranga“), laikoma, kad „Leona LTU“ jums licenciją suteikė tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. „Leona LTU“ neperduoda nei programinės įrangos pavadinimo, nei intelektinės nuosavybės teisių, o „Leona LTU“ pasilieka visas ir visas nuosavybės teises į programinę įrangą, taip pat visas joje esančias intelektinės nuosavybės teises. Jūs negalite parduoti, neplatinti ar atgaminti programinės įrangos, taip pat negalite dekompiliuoti, keisti inžinerijos, ardyti ar kitaip paversti programinę įrangą žmonėms suprantama forma.

5. VARTOTOJO TURINYS. Jūs suteikiate „Leona LTU“ licenciją naudoti Vartotojo turinį ir medžiagą, kurią skelbiate svetainėje. Skelbdami, atsisiųsdami, demonstruodami, vykdydami, persiųsdami ar kitaip platindami Vartotojo turinį svetainėje, jūs suteikiate „Leona LTU“, jos filialams, pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, konsultantams, agentams ir atstovams licenciją naudoti Vartotojo turinį, susijusį su „Leona LTU“, jos dukterinių įmonių, pareigūnų, direktorių, darbuotojų, konsultantų, agentų ir atstovų interneto verslo veikla, įskaitant be jokių apribojimų teisę kopijuoti, platinti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, dauginti, redaguoti, versti ir iš naujo suformatuoti vartotojo turinį. Jūs sutinkate, kad „Leona LTU“ gali skelbti ar kitaip atskleisti jūsų vardą, susijusį su jūsų Vartotojo turiniu. Skelbdami Vartotojo turinį svetainėje, jūs garantuojate ir patvirtinate, kad turite teises į Vartotojo turinį arba esate kitaip įgalioti skelbti, platinti, rodyti, atlikti, perduoti ar kitaip platinti Vartotojo turinį.

6. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS LAIKYMASIS. Prieidami ar naudodamiesi svetaine sutinkate laikytis įstatymų ir gerbti kitų intelektinės nuosavybės teises. Jūsų naudojimąsi svetaine visada reguliuoja įstatymai dėl autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir komercinių paslapčių nuosavybės bei intelektinės nuosavybės naudojimo. Jūs sutinkate neįkelti, atsisiųsti, nerodyti, nevykdyti, neperduoti ar kitaip neplatinti jokios informacijos ar turinio, pažeisdamas bet kurios šalies autorių teises, prekių ženklus, patentus, komercines paslaptis ar kitas intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teises. Jūs sutinkate laikytis įstatymų, susijusių su autorių teisėmis, prekių ženklais, patentais ir komercinių paslapčių nuosavybe bei intelektinės nuosavybės naudojimu, ir jūs esate vienintelis atsakingas už bet kokius įstatymų pažeidimus ir už bet kokius jūsų pateikto turinio padarytus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus. , paskelbti ar perduoti, arba pateikiama ar perduodama naudojant jūsų vartotojo vardą arba vartotojo ID. Pareiga įrodyti, kad turinys nepažeidžia jokių įstatymų ar intelektinės nuosavybės teisių, tenka tik jums.

7. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS NUOSAVYBĖ. Visas „Leona LTU“ turinys, įtrauktas į svetainę ir paslaugą, pvz., Tekstas, grafika, logotipai, mygtukų piktogramos, vaizdai, garso ir (arba) vaizdo laikmenos, skaitmeniniai atsisiuntimai, duomenų rinkiniai ir programinė įranga, yra „Leona LTU“ nuosavybė ir yra saugoma JAV ir tarptautiniai intelektinės nuosavybės įstatymai. Viso šios svetainės turinio rinkimas yra išskirtinė „Leona LTU“ nuosavybė ir saugoma JAV ir tarptautinių autorių teisių įstatymų. Visa šioje svetainėje naudojama programinė įranga yra „Leona LTU“ ar jos programinės įrangos tiekėjų nuosavybė ir saugoma Jungtinių Valstijų ir tarptautinių intelektinės nuosavybės įstatymų.

Negalite sudaryti rėmelių ar naudoti kadravimo metodų, kad pridėtumėte bet kokį „Leona LTU“ ir mūsų filialų prekės ženklą, logotipą ar kitą nuosavybės teise priklausančią informaciją (įskaitant vaizdus, ​​tekstą, puslapio išdėstymą ar formą) be aiškaus rašytinio sutikimo. Negalite naudoti jokių metažymų ar bet kokio kito „paslėpto teksto“, naudodami „Leona LTU“ pavadinimą ar prekės ženklus, be aiškaus rašytinio „Leona LTU“ sutikimo. Negalite naudoti jokių tiesioginių nuorodų ar šaltinių skambučių jokiai šioje svetainėje pateiktai žiniasklaidai.

8. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMAS. „Leona LTU“ yra nustačiusi tam tikras teisėtai įpareigotas procedūras, susijusias su įtarimais dėl autorių teisių ir kitokių intelektinės nuosavybės pažeidimų, įvykstančių svetainėje. „Leona LTU“ politika yra ištirti visus jai pareikštus įtarimus dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo. Jei turite įrodymų, žinote ar sąžiningai manote, kad buvo pažeistos jūsų ar trečiosios šalies teisės, ir norite, kad „Leona LTU“ ištrintų, redaguotų ar išjungtų aptariamą medžiagą, turite pateikti „Leona LTU“ visą informaciją šios informacijos: a) asmens, įgalioto veikti tariamai pažeistos išimtinės teisės savininko vardu, fizinis ar elektroninis parašas; b) objekto, kurio, kaip teigiama, buvo pažeista, identifikavimas arba, jei vienas pranešimas apima kelis kūrinius, reprezentatyvus tokių kūrinių sąrašas; c) medžiagos, kuri, kaip teigiama, buvo pažeista ar pažeidžiančios veiklos objektas, kuri turi būti pašalinta arba prieiga prie kurios negalima naudotis, identifikavimas ir informacija, kurios pagrįstai pakanka leisti „Leona LTU“ rasti medžiagą; d) informacija, kurios pakanka Leona LTU susisiekti su jumis, pvz., adresas, telefono numeris ir, jei yra, elektroninio pašto adresas, kuriuo galima su jumis susisiekti; e) pareiškimas, kad jūs sąžiningai tikite, kad autorių teisių savininkas, jo atstovas ar įstatymai neleidžia naudoti medžiagos skundžiamu būdu; ir f) pareiškimas, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir už melagingą melagingą parodymą, kad jūs esate įgaliotas veikti tariamai pažeistos išimtinės teisės savininko vardu. Kad šis pranešimas būtų veiksmingas, turite jį pateikti „Leona LTU“ atstovui:

Leona LTU

9. DRAUDŽIAMAS TURINYS. Nepateiksite šių tipų turinio. Jūs sutinkate neįkelti, atsisiųsti, nerodyti, nevykdyti, neperduoti ar kitaip neplatinti jokio Turinio, kuris:

(9.1) yra šmeižikiškas, šmeižikiškas, nešvankus, pornografinis, įžeidžiantis ar grasinantis, arba kad jūs žinote, kad jis yra melagingas ar klaidinantis;

(9.2) pasisako už tokį elgesį, kuris gali būti nusikalstama veika, sukelti civilinę atsakomybę ar kitaip pažeisti bet kokius galiojančius vietos, valstybės, nacionalinius ar užsienio įstatymus ar kitus teisės aktus;

(9.3) yra akivaizdžiai įžeidžiantis arba skatina ar kitaip kursto rasizmą, fanatiką, neapykantą ar bet kokią fizinę žalą bet kuriai grupei ar asmeniui;

(9.4) priekabiauja prie kito asmens arba pasisako už jo priekabiavimą;

(9.5) išnaudoja žmones seksualiniu ar smurtiniu būdu;

(9.6) yra nuogybių, per didelio smurto ar įžeidžiančių temų arba yra nuoroda į suaugusiųjų svetainę;

(9.7) prašo arba yra redaguojamas prašant asmeninės informacijos iš bet kurio nepilnamečio ar apie jį;

(9.8) yra informacijos, keliančios ar keliančios pavojų privatumui ar saugumui bet kuriam asmeniui;

(9.9) yra neteisėta ar neteisėta kito asmens autorių teisių saugomo darbo kopija arba reklamuojama, pvz., Teikiant piratines kompiuterio programas ar nuorodas į jas, teikiant informaciją, kad būtų išvengta gamintojo įdiegtų apsaugos nuo kopijavimo įrenginių, arba teikiant piratinę muziką ar nuorodas į piratinius muzikos failus ;

(9.10) apima „nepageidaujamo pašto“, „grandininių laiškų“ ar nepageidaujamo masinio pašto siuntimą, tiesioginius pranešimus, „išpylimą“ ar „šlamštą“;

(9.11) yra ribotos prieigos arba tik slaptažodžiu prieinami puslapiai arba paslėpti puslapiai ar vaizdai (nesusieti su kitu prieinamu puslapiu ar iš jo);

(9.12) prašo arba yra redaguojamas prašyti slaptažodžių ar asmens identifikavimo informacijos iš kitų Vartotojų;

(9.13) apima komercinę veiklą ir (arba) pardavimą be išankstinio rašytinio „Leona LTU“ sutikimo;

(9.14) apima kito asmens nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį paskelbėte be to asmens sutikimo; arba

(9.15) pažeidžia ar bando pažeisti bet kurio asmens teises į privatumą, viešumo teises, intelektinės nuosavybės teises, sutartines teises ar kitas kitas teises.

„Leona LTU“ pasilieka teisę nutraukti bet kokios tokios medžiagos gavimą, perdavimą ar kitokį platinimą naudojantis svetaine ar paslauga ir, jei taikoma, ištrinti tokią medžiagą iš savo serverių. „Leona LTU“ ketina visapusiškai bendradarbiauti su bet kokiais teisėsaugos pareigūnais ar agentūromis tiriant bet kokius šių naudojimo sąlygų ar bet kurių galiojančių įstatymų pažeidimus.

10. DRAUDŽIAMAS elgesys. Jums taip pat draudžiama užsiimti šia veikla arba padėti kitiems įsitraukti į šią veiklą, naudojantis Svetaine ar Paslaugomis:

(10.1) grasinimas, persekiojimas, apgaulė kitam asmeniui arba kito asmens kurstymas, priekabiavimas ar priekabiavimas arba kitaip trukdoma kitam vartotojui naudotis Svetaine;

(10.2) Svetainės naudojimas tokiu būdu, kuris gali sukelti interesų konfliktą, pavyzdžiui, prekiauti apžvalgomis su kitais verslo savininkais arba rašyti ar prašyti atsiliepimų;

(10.3) Svetainės naudojimas fanatikai ar diskriminacijai skatinti;

(10.4) Svetainės naudojimas siekiant paprašyti nepilnamečių asmeninės informacijos arba pakenkti arba grasinti pakenkti nepilnamečiams;

(10.5) svetainės naudojimas komerciniais ar reklaminiais tikslais, reklamavimas ar kitoks lėšų prašymas arba prekių ar paslaugų prašymas, neleistinos komercinės reklamos demonstravimas arba apmokėjimo ar bet kokio kito vertingo atlyginimo priėmimas iš trečiojo asmens mainais į jūsų komercinės veiklos vykdymą. veikla neleistinai ar neleistinai naudojant Svetainę ar Paslaugą to asmens vardu, pavyzdžiui, komercinio turinio įtraukimas į produkto apžvalgą, nuorodų į elektroninės prekybos svetaines, kurių Leona LTU nėra įgaliota, pateikimas produkto apžvalgoje, nuorodų į tinklaraščius ar forumai, turintys komercinę paskirtį arba bandantys kitaip skelbti pranešimus ar skelbimus komerciniais tikslais;

(10.6) užsiimti nusikalstama ar deliktine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, sukčiavimą, priekabiavimą, šmeižtą, persekiojimą, šlamštą, šnipinėjimą, virusų ar kitų žalingų failų siuntimą, autorių teisių pažeidimus ar komercinių paslapčių vagystes;

(10.7) prieiga prie turinio ar duomenų, kurie nėra jums skirti, arba prisijungimas prie serverio ar paskyros, prie kurios neturite prieigos;

(10.8) bandymai ištirti, nuskaityti ar išbandyti Svetainės ar bet kurios susijusios sistemos ar tinklo pažeidžiamumą arba pažeisti saugumo ar autentifikavimo priemones be tinkamo leidimo, įskaitant apėjimą ar modifikavimą, bandymą apeiti ar modifikuoti, arba skatinti ar padėti bet kokiam kitam asmeniui apeinant ar modifikuojant bet kokią saugumo technologiją ar programinę įrangą, kuri yra svetainės ar paslaugos dalis;

(10.9) kišimasis arba bandymas trukdyti bet kurio vartotojo, pagrindinio kompiuterio ar tinklo paslaugoms, įskaitant, be apribojimų, pateikiant Svetainei virusą, perkraunant, „užliejant“, „šlamščiant“, „bombarduojant paštą“ arba „daužosi“;

(10.10) Svetainės naudojimas nepageidaujamiems el. Laiškams siųsti, įskaitant, be apribojimų, reklamas ar produktų ar paslaugų reklamas;

(10.11) suklastoti bet kurią TCP / IP paketo antraštę ar bet kurią antraštės informacijos dalį bet kuriame el. Laiške ar bet kuriame siuntime;

(10.12) bet kokio šaltinio kodo, kurį „Leona LTU“ naudojo teikdamas Svetainę, bandymas modifikuoti, pakeisti inžineriją, dekompiliuoti, išardyti ar kitaip sumažinti ar bandyti sumažinti iki žmonėms suprantamos formos;

(10.13) Svetainės naudojimas raktinių žodžių šlamštui ar kitaip bandymas manipuliuoti natūraliais paieškos rezultatais;

(10.14) informacijos apie kitus vartotojus įrašymas, apdorojimas ar kasyba;

(10.15) naudojant bet kokius virusus, robotus, kirminus ar bet kurį kitą kompiuterio kodą, failus ar programas, kurie pertraukia, sunaikina ar riboja bet kurios kompiuterio programinės ar aparatinės įrangos funkcionalumą arba kitaip leidžia neteisėtai naudoti ar pasiekti kompiuterį ar kompiuterį tinklą ar bet kurią kitą automatizuotą sistemą, kad gautumėte el. pašto adresus ar kitus duomenis iš Svetainės ar Paslaugos nepageidaujamos ar neleistinos medžiagos siuntimo tikslais;

(10.16) modifikavimas, kopijavimas, platinimas, atsisiuntimas, nukopijavimas ar perdavimas bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis, visas ar iš dalies, bet koks „Leona LTU“ paslaugų turinys, išskyrus jūsų Vartotojo turinį, kurį teisėtai skelbiate, per arba sujungdami naudodamasis Svetaine;

(10.17) „stebėjimo“ ar stebėjimo funkcijų teikimas arba naudojimas, susijęs su svetaine ar paslauga, įskaitant, be apribojimų, siekiant nustatyti kitų Vartotojų nuomonę, veiksmus ar kitą veiklą svetainėje;

(10.18) kišimasis į „Leona LTU“ svetainę ar prie „Leona LTU“ svetainės prijungtus tinklus ar paslaugas, jos sutrikdymas ar pernelyg didelės naštos sukūrimas;

(10.19) apsimetinėjimas „Leona LTU“ ar „Leona LTU“ darbuotoju, administratoriumi ar moderatoriumi, kitu Vartotoju ar asmeniu ar subjektu ar bandymas apsimesti juo (įskaitant, be apribojimų, el. Pašto adresų, susijusių su bet kuriuo iš anksčiau nurodytų dalykų, naudojimą);

(10.20) bet kokios informacijos, gautos iš „Leona LTU“ svetainės, naudojimas ar platinimas, siekiant priekabiauti, piktnaudžiauti ar pakenkti kitam asmeniui ar subjektui, arba bandymas padaryti tą patį;

(10.21) negaliojančių ar suklastotų antraščių naudojimas, siekiant užmaskuoti turinio, perduodamo į „Leona LTU“ kompiuterines sistemas ar per jas, kilmę arba kitaip neteisingai pateikiant save ar bet kurio pranešimo ar turinio šaltinį;

(10.22) tiesiogiai ar netiesiogiai įsitraukimas arba kitų raginimas įsitraukti į paspaudimus, sukurtus bet kokiu būdu, kuris būtų pagrįstai suprantamas kaip prievartinis, skatinamasis, klaidinantis, piktybinis ar kitaip apgaulingas; arba

(10.23) Svetainės naudojimas tokiu būdu, kuris neatitinka galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

11. GALIMI PAŽEIDIMAI. „Leona LTU“ pasilieka teisę nutraukti jūsų naudojimąsi svetaine ir paslauga ir savo nuožiūra atmesti, atsisakyti paskelbti ar ištrinti bet kokį turinį svetainėje dėl bet kokios priežasties. Siekdami užtikrinti, kad „Leona LTU“ teiktų aukštos kokybės patirtį jums ir kitiems Svetainės naudotojams, sutinkate, kad „Leona LTU“ ar jos atstovai kiekvienu atveju gali prieiti prie jūsų paskyros ir įrašų, kad galėtų ištirti skundus ar įtarimus dėl piktnaudžiavimo, trečiųjų šalių teisių pažeidimas ar kitas draudžiamas svetainės naudojimas. „Leona LTU“ neketina atskleisti tokio tyrimo buvimo ar įvykimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, tačiau „Leona LTU“ pasilieka teisę nedelsiant nutraukti jūsų paskyrą ar prieigą prie svetainės, apie tai jums nepranešus ir be atsakomybės jums , jei „Leona LTU“ mano, kad pažeidėte bet kurią iš Naudojimo sąlygų, pateikėte „Leona LTU“ melagingą ar klaidinančią informaciją arba trukdėte kitiems vartotojams naudotis svetaine.

„Leona LTU“ neprisiima jokios atsakomybės už Svetainės stebėjimą dėl draudžiamo turinio ar elgesio. Jei „Leona LTU“ bet kuriuo metu savo nuožiūra nusprendžia stebėti Svetainę, „Leona LTU“ neprisiima jokios atsakomybės ar atsakomybės už Vartotojo turinį ar elgesį, neprisiima jokios pareigos modifikuoti ar pašalinti draudžiamą turinį ir neprisiima jokios atsakomybės ar atsakomybės už draudžiamą Vartotoją elgesys.

Jei sužinote apie netinkamą svetainės naudojimą ar bet kokį draudžiamą turinį ar elgesį, praneškite apie tai „Leona LTU“, spustelėdami nuorodą „Susisiekite su mumis“ kairėje svetainės puslapio pusėje ir atsiųsdami mums el. Laišką per mechanizmą, pateiktą „Susisiekite su mumis“ tinklalapyje.

12. UŽSAKYMŲ PRIĖMIMAS. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atsisakyti arba atšaukti bet kokį užsakymą dėl bet kokios priežasties. Jūsų patogumui būsite apmokestinti užsakydami, o užsakymas bus išsiųstas per konkretaus produkto puslapyje nurodytą laiką arba nurodytą Svetainės tinklalapiuose „Pristatymas ir grąžinimas“ ir (arba) „Tarptautinis gabenimas“. Jūsų užsakymas gali būti atšauktas dėl įsigyjamo kiekio apribojimų, produkto ar informacijos apie kainas netikslumų ar klaidų, kreditų ar sukčiavimo problemų, tačiau tuo neapsiribojama. Mes susisieksime su jumis, jei kuri nors jūsų užsakymo dalis bus atšaukta arba jei jūsų užsakymui priimti reikalinga papildoma informacija. Jei jūsų užsakymas bus atšauktas gavus apmokėjimą, mes suteiksime kredito sumą apmokestintu mokėjimo metodu.

13. UŽSAKYMO KIEKIO APRIBOJIMAI. Mes pasiliekame teisę apriboti perkamų daiktų kiekį vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui. Šie apribojimai gali būti taikomi užsakymams, pateiktiems toje pačioje mokėjimo sąskaitoje, taip pat užsakymams, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) siuntimo adresą arba tą patį el. Pašto adresą. Mes pateiksime pranešimą kliento el. Paštu ir (arba) atsiskaitymo adresu, jei tokie apribojimai bus taikomi. Mes taip pat pasiliekame teisę uždrausti prekybą prekiautojams ar kitoms korporacijoms ar institucijoms. Jei jus domina įsigyti kelis prekių kiekius korporacijai ar įstaigai, susisiekite su mumis per mūsų tinklalapį „Susisiekite su mumis“ svetainėje.

14. BE GARANTIJŲ. Leona LTU ATSIŽVELGIA Į VISUS GARANTIJUS. „Leona LTU“ PADARYTI, KAD VIETĄ BŪTŲ GALIMA „KOKIA YRA“, BE JOKIOS GARANTIJOS. PRIIMTI RIZIKĄ IR VISUS ŽALOS AR NETEKIMUS NAUDOJANTIS ARBA NEGALIMA NAUDOTI SVETAINITE. MAKSIMALIAI TEISĖS LEIDŽIAMU LEIDŽIAMU LEONA LTU ATSIRIŠKAI ATSIŽVELGIA Į VISUS IR VISUS GARANTIJUS, ATSIRIŠKUS AR NETINKAMUS, ATSIŽVELGDAMA Į VIETĄ, ĮSKAITANT, BET NERIBOJANT, JOKIŲ NETIESIOGINIŲ PREKYBOS GARANTIJŲ, FITNUMO, DALYVIO NEMOKAMAI. „Leona LTU“ negarantuoja, kad svetainė atitiks jūsų reikalavimus arba kad svetainės veikimas nebus pertraukiamas ar be klaidų.

15. RIBOTA ATSAKOMYBĖ. Leona LTU ATSAKOMYBĖ UŽ JUMS yra ribota. DIDŽIAUSIAI TEISĖJE LEIDŽIAMA LEONA LTU NEBŪTINA ATSAKOMYBĖ UŽ JOKIOS RŪŠIES ŽALOS (IŠSKYRUS, ĮSKAITANT, BET NETURINČIAS, SPECIALIUS, NETINKAMUS, ARBA NETEKAMUS ŽALUS, NETEKUSIĄ PELNĄ, ARBA PRAMETUSIUS DUOMENIS, NENURODYTŲ PRIEŽIŪROS). ŽALOS), KURIOS NETEKA VIEŠINĖS VIETOS ARBA KITŲ MEDŽIAGŲ AR PASLAUGŲ, KURIAS JUMS TEIKIA „Leona LTU“, ARBA JEI JOS NAUDOJAMA. Šis apribojimas taikomas neatsižvelgiant į tai, ar žala atsiranda dėl sutarties pažeidimo, delikto ar bet kurios kitos teisinės teorijos ar veiksmų formos.

16. SUSIJUSIOS VIETOS. „Leona LTU“ nekontroliuoja ir neatsako už jokius trečiųjų šalių tinklalapius ar medžiagą. „Leona LTU“ dirba su daugeliu partnerių ir filialų, kurių interneto svetainės gali būti susietos su svetaine. Kadangi nei „Leona LTU“, nei Svetainė nekontroliuoja šių partnerių ir filialų svetainių turinio ir veikimo, „Leona LTU“ negarantuoja tokių svetainių pateikiamos informacijos tikslumo, valiutos, turinio ar kokybės, o „Leona LTU“ neprisiima jokios atsakomybės už nenumatytą, nepageidaujamą, netikslų, klaidinantį ar neteisėtą turinį, kuris gali būti tose svetainėse. Panašiai laikas nuo laiko, kai naudojatės svetaine, galite turėti prieigą prie turinio elementų (įskaitant, bet neapsiribojant, svetaines), kurie priklauso trečiosioms šalims. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Leona LTU“ negarantuoja ir neprisiima atsakomybės už šio trečiosios šalies turinio tikslumą, valiutą, turinį ar kokybę ir kad, jei aiškiai nenurodyta kitaip, šios naudojimo sąlygos reglamentuoja jūsų naudojimąsi bet kokį trečiosios šalies turinį.

17. ŽALOS ATLYGINIMAS. Jūs sutinkate atlyginti žalą „Leona LTU“ už tam tikrus savo veiksmus ir neveikimą. Jūs sutinkate atlyginti, apginti ir laikyti nekenksmingus „Leona LTU“, jos dukterinėms įmonėms, pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, konsultantams, agentams ir atstovams iš visų trečiųjų šalių reikalavimų, nuostolių, atsakomybės, žalos ir (arba) išlaidų (įskaitant pagrįstą advokatą). mokesčiai ir išlaidos), atsirandantys dėl jūsų prieigos prie Svetainės ar jos naudojimo, šių naudojimosi sąlygų pažeidimo arba bet kurio kito jūsų paskyros vartotojo bet kokio asmens ar subjekto intelektinės nuosavybės ar kitų teisių pažeidimo. „Leona LTU“ nedelsdama praneš jums apie bet kokį tokį reikalavimą, nuostolius, atsakomybę ar reikalavimą ir suteiks jums pagrįstą pagalbą jūsų sąskaita ginant bet kokį tokį reikalavimą, nuostolius, atsakomybę, žalą ar išlaidas.

1. ĮVADAS

„Leona LTU“ („mes“, „mes“, „mūsų“, „Įmonė“, „Leona“ ar „Leona LTU“) yra įsipareigojusi gerbti savo klientų, parduotuvių savininkų, lankytojų ir kitų vartotojų Įmonės svetainė (toliau – Svetainė) www.leona.lt/lt ir per Svetainę teikiamos paslaugos (toliau – Paslaugos).

Šią privatumo politiką („Privatumo politiką“) sukūrėme norėdami suteikti jums pasitikėjimo, kai lankotės ir naudojatės svetaine, ir parodyti savo įsipareigojimą laikytis sąžiningos informacijos praktikos ir privatumo apsaugos. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip „Design By Humans“ renka, atskleidžia, saugo, perduoda ir naudoja informaciją, kuri galėtų atskirai identifikuoti mūsų vartotojus („Asmens duomenys“), susijusią su mūsų Paslauga.

Ši privatumo politika taikoma tik svetainei, o ne bet kokioms kitoms svetainėms, prie kurių galite prisijungti iš svetainės, kurių kiekviena gali turėti duomenų rinkimo, saugojimo ir naudojimo praktiką bei politiką, kuri reikšmingai skiriasi nuo šios privatumo politikos.

NAUDOJANTIS SVETAINĖJE SUTINKATE, kad JŪS TURĖTUMĖTI ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS SĄLYGOS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, PRAŠOME NAUDOTI SVETAIN..

2. RINKTOS INFORMACIJOS RŪŠYS

Kad galėtumėte naudotis tam tikromis paslaugomis ir įsigyti prekių ir produktų, kuriuos siūlome svetainėje, galime reikalauti pateikti mums tam tikrą informaciją, kuri jus identifikuoja („Asmeninė informacija“). Asmeninė informacija apima:

Kontaktinė informacija: Mes renkame pagrindinę kontaktinę informaciją, pvz., Jūsų vardą, pavardę, pašto adresą, el. Pašto adresą, gimimo datą ir socialinės žiniasklaidos rankenas.

Finansinės sąskaitos informacija: informacija, kurią pateikiate pirkdami ar mokėdami paslaugą, įskaitant kredito kortelės numerį, kredito kortelės galiojimo pabaigos datą, kredito kortelių bendrovę, „paypal“ el. Pašto adresą ir „Amazon“ mokėjimo el. Laišką. Visus jūsų pateiktus finansinius duomenis renka ir tvarko trečiųjų šalių verslo partneriai, kad galėtų atlikti pagrindines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, mokėjimų užsakymų apdorojimą svetainėje.

Paslaugos duomenų naudojimas: Duomenys, surinkti, kai naudojatės mūsų paslauga, pvz., Paieškos istorija, naršymo istorija, atsisiuntimo istorija, parankiniai, balsavimai, sekimai, pirkinių istorija, krepšelio duomenys ir patikrinimo duomenys.

Vartotojo abonemento informacija: informacija, identifikuojanti jus paslauga, pvz., Jūsų vartotojo vardas, parduotuvės pavadinimas, el. Pašto adresas, slaptažodis ir IP adresas. Pavyzdžiui, mes naudojame šią informaciją tapatybei nustatyti, kai prisijungiate prie paslaugos, ir naudojame IP adresą, kad išlaikytume jūsų interneto sesijos saugumą naudojantis paslauga.

Viešasis vartotojo turinys: informacija ir asmens duomenys, kuriuos pasirenkate pateikti naudodamiesi mūsų paslauga, pvz., Vaizdai, nuotraukos, komentarai ir kitas turinys, informacija ir medžiaga.

Vartotojo atsiliepimai: Jei susisieksite su mumis norėdami pateikti atsiliepimų, užregistruoti skundą ar užduoti klausimą, mes įrašysime bet kokią asmeninę informaciją ir kitą turinį, kurį pateikiate savo komunikacijoje, kad galėtume veiksmingai atsakyti į jūsų bendravimą. Bet koks toks ryšys su „Leona LTU“ turėtų būti užmegztas pagal toliau pateiktą 9 skyrių.

Eismo duomenys: tarnyba automatiškai stebi ir renka informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų paslauga, pvz., (I) IP adresus; ii) domenų serveriai; (iii) įrenginio ir naršyklės tipo prieiga prie Svetainės; iv) operacinė sistema; (v) žiniatinklio naršyklių, naudojamų norint patekti į Svetainę, tipai; (vi) mūsų svetainės ar paslaugos puslapius ar funkcijas, kuriuose naršėte; vii) laikas, praleistas tuose puslapiuose ar funkcijose; (viii) Paslaugos naudojimo dažnumas; (ix) naudojami paieškos terminai ir (x) nuorodos į paslaugą, kurias spustelėjote ar naudojote (kartu – „Srauto duomenys“).

Svetainės srauto duomenys yra anoniminė informacija, kuri neatpažįsta jūsų asmenybės, tačiau yra naudinga rinkodaros tikslais ar siekiant pagerinti jūsų patirtį svetainėje. Mes taip pat renkame naudojimo ir našumo informaciją, kuri nėra Asmens duomenys, arba kurią mes sujungiame arba atpažįstame, kad ji nebeatpažintų asmens. Kai kuriuos duomenis, kurie nėra Asmens duomenys, taip pat siejame su Asmens duomenimis.

Svarbi pastaba:

Jei bendraujate su mumis el. Paštu arba kitaip užpildote internetines formas, apklausas ar produktų apžvalgas, bet kokia tokiame komunikate pateikta informacija gali būti renkama kaip asmeninė informacija.

Mes dedame komerciškai pagrįstas pastangas siekdami užtikrinti, kad Asmeninė informacija būtų renkama tik ta, kuri yra būtina toliau 3 skirsnyje nurodytiems tikslams pasiekti. Mes nenaudosime jūsų informacijos kitokiu būdu nei tai, kuriai ji buvo renkama, negavę jūsų sutikimo prieš tokį naudojimą.

Mes renkame asmens duomenis, kai jūs (i) sukuriate paskyrą („Vartotojo paskyra“); (ii) užsiregistruoti parduotuvėje („Parduotuvės savininko paskyra“); (iii) prisijungti prie paslaugos; (iv) bendrauti su tarnyba; (v) įkelti arba generuoti Vartotojo turinį; vi) bendrauti su mumis; vii) reaguoti į mūsų bendravimą ar sąveiką; (viii) pridėkite prekių į savo krepšelį; (ix) pirkti ar parduoti bet ką mūsų svetainėje; ir (ix) užsiprenumeruokite mūsų el. pašto sąrašus

Keli kiti metodai ir įrankiai, kuriuos naudojame asmens duomenims rinkti, yra šie:

Unikalūs identifikatoriai: Mes ir mūsų trečiosios šalies paslaugų teikėjai naudojame unikalius identifikatorius, tokius kaip slapukai, el. Paštas arba jūsų pseudonimizuotas vartotojo ID ir parduotuvės savininko ID, vartotojo vardas, kad galėtume stebėti individualias mūsų Paslaugos naudojimo elgsenas, pvz., Laiką, praleistą konkretų puslapį ir puslapius, žiūrėtus per tam tikrą prisijungimo laikotarpį. Unikalūs identifikatoriai renka informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi mūsų Paslauga individualiai.

Slapukai ir kitos stebėjimo technologijos: Mes ir mūsų trečiųjų šalių partneriai, pvz., Mūsų reklamos ir analizės partneriai, naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas (pvz., Žiniatinklio švyturius, įrenginių identifikatorius ir taškus), kad suteiktų funkcionalumą ir atpažintų jus įvairiose Paslaugose ir prietaisai. Mes galime naudoti ir sesijos slapukus (kurių galiojimo laikas baigiasi uždarius naršyklę), ir nuolatinius slapukus (kurie lieka jūsų kompiuteryje, kol juos ištrinsite). Nuolatinius slapukus galima pašalinti vykdant naršyklės pagalbos failo nurodymus. Naudodamiesi šiais slapukais, mes galime rinkti informaciją apie jūsų veiklą internete, kai paliksite mūsų paslaugą. Šie stebėjimo įrankiai padeda mums sužinoti daugiau apie savo vartotojus ir analizuoti, kaip vartotojai naudojasi paslauga, pavyzdžiui, kaip dažnai vartotojai lankosi mūsų tarnyboje, kokias funkcijas naudoja, kokius puslapius lankosi, kokius el. Laiškus atidaro ir kokias kitas svetaines ar programas naudojo prieš ir po apsilankymo Tarnyboje. Jei nuspręsite išjungti slapukus, kai kurios svetainės sritys gali veikti netinkamai arba iš viso.

Trečiųjų šalių valdikliai: Kai kuriose mūsų paslaugų dalyse gali būti valdikliai ir socialinės žiniasklaidos funkcijos, pvz., „Twitter“ mygtukas „Twitter“ arba „Facebook“ mygtukas „Patinka“. Šie valdikliai ir funkcijos renka jūsų IP adresą, lankomą puslapį ir gali nustatyti slapuką, kad ši funkcija veiktų tinkamai. Valdiklius ir socialinės žiniasklaidos funkcijas priglobia trečioji šalis arba jie yra tiesiogiai mūsų Paslaugose. Jūsų sąveiką su šiomis funkcijomis reglamentuoja ją teikiančios įmonės privatumo politika.

Trečiųjų šalių rinkodara: mes taip pat įtraukiame trečiosios šalies partnerį, siekdami nustatyti vartotojus ir pristatyti jiems rinkodarą mūsų vardu (t. Y. El. Paštu arba tiesioginiu paštu). Mūsų partneriai gali rinkti informaciją tiesiogiai iš jūsų įrenginio, pvz., Jūsų IP adresą, įrenginio ID ir informaciją apie jūsų naršyklę ar operacinę sistemą; gali derinti asmeninę ir ne asmeninę informaciją apie jus su informacija iš kitų šaltinių; ir gali įdėti arba atpažinti unikalų slapuką jūsų naršyklėje. Ši veikla leidžia jiems jus identifikuoti, kad būtų lengviau pristatyti rinkodarą mūsų vardu.

VYKDYMAS: Mes galime naudoti informaciją, kurią renkame naudodamiesi svetaine ar paslaugomis, kad galėtume ištirti, vykdyti ir taikyti mūsų naudojimo sąlygas ir privatumo politiką.

3. RINKTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

(i) mes naudojame kontaktinius duomenis, norėdami jums atsiųsti informaciją apie įmonę, informaciją apie paslaugas, informaciją apie produktą, reklaminę informaciją ir atnaujinimus iš mūsų įmonės, filialų ir kai kurių mūsų partnerių; (ii) teikti ir tobulinti mūsų paslaugas; (iii) geriau suprasti savo poreikius ir interesus; (iv) įvykdyti jūsų pateiktus prašymus; (v) teikia pranešimus apie paslaugas; vi) apsaugoti, tirti ir atgrasyti nuo apgaulingos, neteisėtos ar neteisėtos veiklos; (vii) teikia reikalingą informaciją trečiųjų šalių mokėjimų apdorojimo partneriams, kad jie galėtų atsiskaityti ir sumokėti už prekes, produktus ir paslaugas, ir (viii) vykdyti teisinius įsipareigojimus

4. ASMENINĖS INFORMACIJOS PASIDALINIMAS

Mes dalijamės tam tikros kategorijos informacija, kurią renkame iš jūsų, būdais, aprašytais šioje privatumo politikoje, vykdydami verslą. Mes pasidalinsime kontaktiniais duomenimis su savo verslo partneriais, kurie mums padeda atlikti pagrindines paslaugas (tokias kaip talpinimas, atsiskaitymas, įvykdymas, pristatymas ar duomenų saugojimas ir saugumas), susijusias su mūsų Svetainės veikimu. Tie verslo partneriai sutiko laikytis tų pačių saugumo ir konfidencialumo standartų, kuriuos pažadėjome jums šioje privatumo politikoje, ir jie naudos jūsų kontaktinius duomenis ir kitą asmeninę informaciją tik vykdydami savo konkrečius verslo įsipareigojimus įmonei.

5. ASMENS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS IR SAUGUMAS

Išskyrus atvejus, kai šioje privatumo politikoje numatyta kitaip, mes laikysime jūsų asmeninę informaciją privačia ir nesidalinsime ja su trečiosiomis šalimis, nebent toks atskleidimas yra būtinas: (a) vykdant teismo nutartį ar kitą teisinį procesą; (b) ginti mūsų teises ar turtą; arba (c) vykdyti mūsų naudojimo sąlygas. Jūsų asmeninė informacija saugoma saugiuose serveriuose, prie kurių neprieina trečiosios šalys. Mes suteikiame jums galimybę perduoti asmeninę informaciją saugiais ir šifruotais kanalais, jei naudojatės panašiai įrengta interneto naršykle.

Be to, jūsų paskyra yra apsaugota slaptažodžiu. Mes apribojame prieigą prie jūsų asmeninės informacijos tik tiems darbuotojams ir rangovams, kuriems reikia prieigos, kad galėtų atlikti savo darbo funkcijas. Jei turite klausimų apie Svetainės saugumą, susisiekite su mumis leona@leona.lt. Nors mes imamės tinkamų priemonių apsisaugoti nuo neteisėto informacijos atskleidimo, negalime užtikrinti, kad jūsų asmeninė informacija niekada nebus atskleista tokiu būdu, kuris prieštarauja šiai privatumo politikai. Nors mes įgyvendiname apsaugos priemones, skirtas jūsų informacijai apsaugoti, jokios saugumo sistemos nėra yra nepraeinamas ir dėl būdingo interneto pobūdžio mes negalime garantuoti, kad duomenys, juos perduodant internetu ar saugant mūsų sistemose ar kitaip prižiūrimi, yra visiškai saugūs nuo kitų įsilaužimo. „Leona LTU“ neatsako už netyčinį atskleidimą ar perimtą informaciją, siunčiamą internetu.

6. Duomenų ir informacijos saugojimas

Asmens duomenis apie jus mes saugome tol, kol turite atvirą sąskaitą pas mus arba jei kitaip būtina suteikti jums mūsų paslaugas. Kai kuriais atvejais Asmens duomenis saugome ilgiau, jei tai padaryti būtina vykdant mūsų teisinius įsipareigojimus, išspręsti ginčus ar surinkti mokėtinus mokesčius arba kitaip leidžiama ar reikalaujama pagal taikomus įstatymus, taisykles ar reglamentus. Po sunaikinimo mes sunaikinsime arba padarysime neperskaitomus bet kokius tokius asmens duomenis. Vėliau mes išsaugome tam tikrą informaciją nuasmeninta ar suvestine forma, bet ne taip, kad galėtume jus identifikuoti.

7. VARTOTOJO GEBĖJIMAS PRISIJUNGTI, ATNAUJINTI, Taisyti ir ištrinti asmeninę informaciją.

Prieiga, atnaujinimas ir teisinga: mes palaikome procedūrą, kad galėtume padėti jums patvirtinti, jog jūsų asmeninė informacija išlieka teisinga ir atnaujinta. Bet kuriuo metu galite prisijungti ir aplankyti savo paskyros informaciją Svetainės „Vartotojo nustatymai“, „El. Pašto nustatymai“ ir „Parduotuvės nustatymai“ (jei taikoma) tinklalapiuose. Tinklalapiuose „Vartotojo nustatymai“, „El. Pašto nustatymai“ ir „Parduotuvės nustatymai“ galite: (a) peržiūrėti ir atnaujinti jau surinktą asmeninę informaciją; b) pasirinkti, ar norite, kad mes jums atsiųstume informaciją apie mūsų įmonę, ar reklaminę medžiagą iš trečiųjų šalių.

Pašalinimas: Norėdami pašalinti savo asmeninę informaciją, turėsite susisiekti su leona@leona.lt ir paprašyti, kad mes visiškai ištrintume visus jūsų asmens duomenis.

Perkeliamumas: galite paprašyti asmeninių duomenų kopijos mašininio skaitymo formatu. Taip pat galite paprašyti, kad mes perduotume duomenis kitam valdikliui, jei tai techniškai įmanoma. Norėdami tai padaryti, siųskite el. Laišką adresu leona@leona.lt.

8. KITA ASMENS INFORMACIJA

Jei pateiksite mums kito asmens el. Pašto adresą, kad galėtume pakviesti tą asmenį sukurti paskyrą Svetainėje, šią informaciją naudosime tik susisiekdami su tuo asmeniu dėl kvietimo. Pateikdami mums kito asmens el. Pašto adresą, jūs mums atstovaujate, kad gavote to asmens sutikimą dėl jo asmeninės informacijos atskleidimo mums. Visiems pakviestiesiems suteikiama galimybė nebegauti kvietimų.

9. Pamiršta ar pavogta informacija

Turite nedelsdami pranešti mums, jei jūsų kredito kortelė ar slaptažodis yra pamesti, pavogti ar kitaip naudojami be leidimo. Tokiu atveju pašalinsime tą kreditinės kortelės numerį ar slaptažodį iš jūsų paskyros ir atitinkamai atnaujinsime savo įrašus.

10. VISUOMENĖS INFORMACIJA

Svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. Mes neatsakome už tokių svetainių privatumo praktiką ar turinį. Mes taip pat galime padaryti jums prieinamus pokalbių kambarius, forumus, pranešimų lentas, produktų apžvalgos lentas ir naujienų grupes. Prašome suprasti, kad visa šiose srityse atskleista informacija tampa vieša informacija. Mes nekontroliuojame jo naudojimo, todėl turėtumėte elgtis atsargiai, nuspręsdami atskleisti savo asmeninę informaciją.

11. SAUGUS PIRKIMAS

Nors visus finansinius duomenis renka mūsų trečiųjų šalių verslo partneriai, mes naudojame saugaus lizdo sluoksnio (SSL) šifravimo technologiją, pramonės standarto autentifikavimo ir šifravimo technologiją, kad apsaugotume asmeninę informaciją, kurią renkame. Įdiegus SSL kliente ir serveryje, informacija, perduodama internetu, išliks nepakitusi ir saugi. Kad SSL sauga veiktų, turite naudoti SSL įgalintą naršyklę. Dauguma „Netscape“ ir „Explorer“ naršyklių, kurių versija 3.x ir naujesnė, palaiko SSL. Jei vis dar turite rūpesčių dėl užsakymo elektroniniu būdu, nedvejodami susisiekite su mumis ir pateikite užsakymą telefonu. Atkreipkite dėmesį, kad el. Paštas nėra užšifruotas ir nelaikomas saugia kredito kortelių numerių perdavimo priemone. Mes niekada neprašysime slaptos informacijos el. Paštu.

12. KONTAKTO METODAS

Jei turite klausimų ar rūpesčių dėl šios privatumo politikos, manote, kad ši privatumo politika buvo pažeista, galite siųsti „Leona LTU“ el. Paštu leona@leona.lt

Savo susirašinėjime kuo išsamiau apibūdinkite savo klausimą, rūpestį ar skundą. Mes nedelsdami ištirsime ir atsakysime į jus.

13. NUORODOS

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, su kuriomis nesame susiję. Išskyrus aukščiau nurodytus atvejus, mes nesidalijame jūsų asmenine informacija su tomis trečiosiomis šalimis ir neatsakome už jų privatumo praktiką. Siūlome perskaityti visų tokių trečiųjų šalių svetainių privatumo politiką.

14. Vaikai

Mūsų paslauga nėra skirta vaikams iki 13 metų (ES 16). Todėl „Leona LTU“ sąmoningai nerenka ir negauna asmens duomenų iš vaikų iki 13 metų amžiaus (ES 16). Jei sužinosime, kad vaikas pateikė mums asmeninę informaciją, imsimės būtinų veiksmų tokiai informacijai ištrinti. Jei sužinosite, kad jūsų vaikas pateikė mums asmeninę informaciją, nedelsdami susisiekite su mumis el. Pašto adresu leona@leona.lt.

15. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAI IR PAKEITIMAI

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be perspėjimo papildyti, pakeisti, atnaujinti ar modifikuoti šią privatumo politiką, tiesiog paskelbdami tokius pakeitimus, atnaujinimus ar pakeitimus Svetainėje ir be jokio kito įspėjimo jums. Bet koks toks pakeitimas, atnaujinimas ar modifikavimas įsigalios iškart po paskelbimo svetainėje.

Jūsų įkeltas dizainas neturėtų pažeisti trečiųjų šalių teisių ar įstatymų numatytų nuostatų. Tai apima prekių ženklus, autorių teises ir asmenybės teises. Tas pats pasakytina apie radikalaus, šmeižikiško ar konstituciškai abejotino pobūdžio dizainus, logotipus ir tekstus.

Norėdami naudoti „Leona LTU“ dizainą (nuotrauką, logotipą, tekstą ir kt.), Turite turėti teises į dizainą – su sąlyga, kad tokios teisės visų pirma egzistuoja. Prieš pradėdami naudoti dizainą, patikrinkite jo teisinį statusą arba paprašykite teisių turėtojo suteikti jums ribotą teisinę naudojimo teisę.

Informacijos apie autorių teisių saugomus prekių ženklus ir jų apsaugą galite rasti šiose svetainėse:

Jei yra užregistruotas žodinis ar dizaino ženklas (logotipas), pvz. Maloni 25 klasė (drabužiai), galite būti tikri, kad ją pritaikant mūsų drabužiams nekyla teisinių komplikacijų, todėl mes ją atmesime. Naudojimo teisių saugomą medžiagą, pvz., „Nice class“, galima peržiūrėti prekės ženklo platformoje „TMview“.

Dizaino pavyzdžių, kurių negalime priimti

Štai keletas „juodojo sąrašo“ dizaino tipų, kurių negalite naudoti „Leona LTU“ elementams:

Autorių teisės, prekės ženklai ir parodijos

Tai yra keletas gerai žinomų, autorių teisių saugomų logotipų. Jei norite, kad jie būtų atspausdinti, turite gauti šio prekės ženklo savininkų leidimą.

Konstituciniai klausimai ir federaliniai simboliai

Dizainų, pažeidžiančių pagrindinį įstatymą ar konstitucines teises, nei norima spausdinti, nei leisti.

Asmens teisės ir šmeižtas

Garsenybių nuotraukos negali būti naudojamos reklamos ir verslo tikslais, bent jau be jų leidimo. Kad išvengtume nereikalingų problemų, jų nespausdiname.

Kas nutinka dizainams, kurie pažeidžia teisines nuostatas?

Tiek partneriai, tiek klientai turėtų žinoti, kad už neteisėtą autorių teisių saugomos medžiagos naudojimą gali būti skiriamos didelės baudos. Tai taip pat taikoma dizainams ir tekstams, kurie šmeižia arba yra abejotini pagal konstitucinę teisę. Pažeidimo atveju „Leona LTU“ perduoda pažeidusią šalį autorių teisių turėtojui arba, atitinkamais atvejais, nurodo juos atsakyti teisių turėtojui už bet kokią žalą.

„Leona LTU“ stengiasi atrasti ir pašalinti visų rūšių pažeidimus. Jei aptiksime įtartino turinio, jis bus nedelsiant pašalintas ir be perspėjimo.

Jei aptikote įtartiną dizainą ar šmeižiantį tekstą: tiesiog siųskite el. Laišką adresu: info@leona.lt. Jūsų asmeninė informacija bus apsaugota pagal duomenų apsaugos taisykles.

Pirkinių krepšelis